Fix EU

Ösztöndíjak

Ösztöndíjak

Az EFOP 3.9.2-16-2017-0005 kódszámú, Tisza-menti virágzás elnevezésű projektünk két típusú ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíj rendszer egyik típusa a hátrányos helyzetű gyermekeket érinti, míg a másik a humán közszolgáltatásban dolgozók szakemberek számára jelent lehetőséget.

Hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja:

Hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítunk havi 20.000 Ft összegű ösztöndíjat 3 tanéven keresztül. Ezt az ösztöndíjat a konzorciumi partnerek közül az alábbi szervezetek alapították: Csongrád Város Önkormányzata, Felgyő Községi Önkormányzat, Csanytelek Község Önkormányzata, Tömörkény Községi Önkormányzat  Tiszasas Községi Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete.

Ösztöndíj célja:

  • hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,
  • hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjasoktól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz. Az ösztöndíjasok életét folyamatosan nyomon követjük, a projekt tevékenységeibe önkéntes munkával kerülnek bekacsolásra.

Az ösztöndíjpályázat minden év májusában kiírásra kerül, és a tanév időtartalmában biztosít támogatást az arra rászoruló gyermekek számára.

Szabályzat letölthető innen

Humán közszolgáltatásban dolgozók ösztöndíja:

Minden résztvevő településnek lehetősége nyílt a humán közszolgáltatásban dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatására ösztöndíj formájában. (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény, Tiszasas)

Az ösztöndíj rendszer célja:

  • a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése,
  • a szakemberek átképzése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása

Gyors üzenet

    Kérem adja meg a keresett kifejezést

    Shopping Cart