Fix EU

„Tisza-menti virágzás” 1 elnevezésű projektünkről

A PROJEKTRŐL:

„Tisza-menti virágzás” elnevezésű projektünk legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretekből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Céljaink között szerepel a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe, valamint az IKT technológia kiterjedt és innovatív használata és alkalmazása.

Projektünk támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják. Projekt célunk továbbá, a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése. Projektünkben megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés célja, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Célunk, hogy a projektben résztvevő települési óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében

Tervezett tevékenységek:

 1. Humán közszolgáltatások fejlesztése
 1. Humán szolgáltatási HR térkép készítése (a projekt területén elérhető humán szolgáltatások vizsgálata, elemzése. , A hiányzó szolgáltatások enyhítését célzó program-javaslatok kidolgozása)
 2. Ösztöndíj rendszer kidolgozása humán közszolgáltatásban dolgozók számára
 3. Továbbképzések biztosítása humán közszolgáltatásban dolgozók számára (120 fő)
 4. a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és végzettségi szintjének felmérése, adatbázis létrehozása
 5. hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése, szemléletformálás
 6. Integrált szakmai együttműködések  – szakmai műhelyek szervezése évente 5 alkalommal, szakmai konferencia szervezése évente 1 alkalommal
 1. Gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása,
 1. Játszóház – Tanulóház modell program kidolgozása és működtetése a projekt időszaka alatt (Tudatos pénzügyi magatartás, Aroma klub, Egészségfejlesztési klub, Kamasz – panasz, Disco, Filmvetítés, szabadfoglalkozások, Öko foglalkozások Családi hétvégék szervezése, Családi kötődő kirándulások szervezése, Nyári táborok)
 2. Érzékenyítő tréning
 3. Eszközfejlesztés
 4. Kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítása
 1. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés
 1. Óvoda + programok elindítása : egészségfejlesztő és mozgásfejlesztő programok évente 4 alkalommal
 2. Óvodai kisprogramok szervezése (Néptánc, sportprogramok, vízhez szoktatás, ovitorna, mazsorett … stb )
 3. intézményfejlesztési terv készítése
 4. Óvodapedagógusok képzése (Így tedd rá! – alap és mesterképzés)
 5. Szülői programok
 6. Eszközfejlesztés
 1. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása
 1. Információs pult
 2. Önsztöndíj alapítása a hátrányos helyzetű gyermekek számára
 3. Iskolán kívüli nyelvtanítás – angol tábor
 1. Alacsony iskolai végzettségűek képzése
 1. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében 500 fő számára tréningek szervezése a helyi igényekre alapozva.

Projektünk közvetlen célcsoportjai:

 • gyermekek, tanulók az iskolarendszeren kívüli időszakban és ifjak
 • hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság
 • munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek
 • a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, szolgáltatásban érintett szakemberek, szervezetek és gyermekek, tanulók, családok
 • nemzetiségek, etnikumok
 • szolgáltatás-fejlesztésben érintett szervezetek
 • A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

Projekt célterülete: Csongrád, Tömörkény, Felgyő, Csanytelek, Tiszasas települések teljes lakossága Közvetett célcsoport: a települések teljes lakossága, mivel valamilyen formában a településeken élők is érdekeltek a projekt, projektelemek megvalósulásában.

Gyors üzenet

  Kérem adja meg a keresett kifejezést

  Shopping Cart