Fix EU
Gazdálkodj okosan!

Gazdálkodj okosan!

A Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete – Gazdálkodj okosan! – témakörben tart foglakozásokat a játszóház-tanulóház programban. E szerint a pályázatba bevont 5 településen, 3 év alatt, összesen 25 alkalommal találkozunk a fiatalokkal és adhatjuk át megalapozó tudásunkat és tapasztalatainkat e témában.

A tudatos pénzügyi magatartás nevelésének elsődleges feladata a gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését szolgálja, iskolán kívüli programok megvalósítása keretében. Kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására, hiszen ezek a gyermekek vannak leginkább kitéve a társadalom és a család negatív példáinak, tendenciáinak követése miatt. Ennek érdekében érdekes, játékos, figyelemfelhívó formában, a gyermekek természetes érdeklődésére alapozó tevékenységet kívánunk megvalósítani. Foglalkozásainkat 7-24 éves korú gyermekek és fiatalok számára terveztük.

A pénz az egyetlen ember alkotta tárgy, amihez nagyon sok és rettentő erős érzelem kapcsolódik. Mégpedig azért, mert értékrendek kapcsolódnak hozzá. Azért több, mert szinte minden családban más és más ez az értékrend. Ezért lehet az, hogy ahány család, annyiféleképpen nevelik a gyereket is a pénzzel való – általuk helyesnek ítélt – használatra. Mint minden nevelésre, a pénzügyi nevelésre is igaz, hogy a gyerekek elsősorban a szülők példáján keresztül tanulnak. A gyerekek akármilyen kicsik is, előbb-utóbb találkoznak a pénzzel és kérdezni is fognak, ilyenkor őszintén, az ő szintjükön válaszolni kell.

Az első évben a Tücsök és a hangya klasszikus mesefilm vetítésével és az így könnyen kialakult nagy beszélgetésekkel kezdtünk meg az ismerkedést és a közös munkát. A gyerekek, fiatalok nyitottak, aktívak voltak ezeken a foglakozásokon. Sokszor rácsodálkoztunk, hogy milyen tudatosan, életszerűen tudnak gazdálkodni, például amikor saját gazdaságot kellett építeniük a fantáziájukkal. A kis gazdaságukban nyulakat, kecskéket is terveztek tartani. Az igazi pénzek arculatára gyártott játékpénzekkel is ügyesen bántak, közben megtanultuk kit ábrázolnak a képek, milyen címletek vannak.

Ugyanilyen ügyesen és okosan játszották el azt a szituációt, amikor a csapatuk hajótörést szenvedett egy lakatlan szigeten. Jókedvvel, humorral, de komolyan vették az akadályokat, valódi túlélőként viselkedtek és dolgoztak csoportokban.

Az idén játékos, könnyed módszerrel sajátítjuk el a pénz kialakulásának történetét.  Tanmeséken keresztül beszéljük meg, az emberek viselkedésének helyes, vagy éppen helytelen hozzáállását embertársaikhoz.

Megosztás

Kérem adja meg a keresett kifejezést

Shopping Cart